Daar ga je dan ...

by Liefje
(Belgie)

Daar ga je dan... Tussen de grote hoge wolken , zal jij altijd een klein wolkje zijn.Zo lang geprobeerd , zo lang gewacht , zoveel teleurstellingen.
Dan eindelijk ineens toen wij er niet meer aandachten , was je daar.
Ik was zo gelukkig vanaf de eerste dag dat je er was.
Ik deelde samen met je papa heel veel vreugde we maakte zelfs al plannen voor jou en met jou!
Mama had van toen af geregeld pijn. Och ik dacht niks om ongerust over te zijn...
Maar toen die ene morgen liep het fout.
Papa vroeg nog om thuis te blijven van zijn werk, maar het zou wel beteren na een warme bad.
Maar het verslechterde de pijn nam meer en meer toe.
Papa moest weer naar huis terug keren.
Na telefonisch contact kon papa naar huis terug keren
, en konden we onmiddellijk bij onze gynaecoloog terecht.
Daar was je dan op het kleine schermpje te zien , helaas was je niet meer te horen.
Na een tijdje was je er zelfs helemaal niet meer
:(
De baarmoeder was weer helemaal leeg.
Niemand wist van je bestaan af , toen we moesten gaan vertellen dat je er helemaal niet meer was was het hard.
De ene zei och ja plaats voor een nieuw, de andere leefde met ons mee en begrepen ons verdriet.
De dagen en nachten daarna duurde lang de vermoeidheid werd door verdriet en pijn overheerst.
Thuis maakte we een plekje vrij , een plekje voor 'ONS WOLKJE'.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.