Bijzonder

by Kim
(Kijkduin)

Bijzonder waren we even samen daar,
Drie kloppende hartjes bij elkaar.
Bijzonder, meteen vol liefde keken we naar jou
We wisten meteen, we houden van jou.
Bijzonder het gevoel dat je ons meteen gaf
Helaas twee weken later nam je het ook weer van ons af.
Bijzonder verdriet, een leegte wat te doen
Ik wil schreeuwen en aan je liefde voldoen.
Bijzonder zit je nog in mij,
Maar heel stil, je leven is hier voorbij.
Bijzonder mooi kind ben jij
Dat zal ons altijd verdrietig maken en blij

We houden bijzonder veel van je.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.