Alweer....

by verdriet

Alweer 13 maanden geleden gestopt met de pil...
wij gaan voor een tweede wonder!!

Eind februari 2014 een positieve test. Wat waren we blij! Helaas van korte duur. Nog geen 5 dagen later begon ik bloed te verliezen... een miskraam... Wat waren we stuk van verdriet!

Maar toch met goede moed naar de volgende ronde. Ronde op ronde gingen voorbij. Steeds weer kwam toch weer die menstruatie. Elke maand doet het me meer, elke maand weer een teleurstelling...

Begin december 2014. Het besef dat we alweer een jaar bezig zijn om zwanger te raken van een tweede wonder een broertje of zusje van onze prachtige dochter. Maar dan 29 december 2014 hebben we dan eindelijk een mooie positieve test in onze handen. Wat een blijdschap, maar diep van binnen ook meteen de angst die me naar mijn keel grijpt dat het weer mis gaat...

En helaas, het rare gevoel diep van binnen die onder het grote blijde gevoel blijft sluimeren blijkt de harde waarheid. Weer 5 dagen na de positieve test begint het bloedverlies. Het is weer mis. Kapot van verdriet... Waarom????

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.