Afscheid van een klein mensje.

by Severine
(Stad Poperinge)

Eind 1997 was ik zwanger,bij de eerste echo bleek het een tweeeige tweeling te zijn.
In het begin was het een schok,een tweeling,maar jullie waren meer dan welkom.We bereiden ons voor op jullie komst,er werden plannen gemaakt,ik kreeg dubbele felicitaties.
Ik keek met bewondering naar de eerste echo,twee levende mensjes te zien groeien in men buik.Dat was allemaal nieuw voor mij.Maar op 3 maanden zwangerschap sloeg het noodlot toe,1 hartje klopte niet meer.Maarten,ik moest nu al afscheid van je nemen terwijl je nog maar zo kort bij me was.
Het verdriet is groot.Ondertussen,is het broertje Bram geboren die leid aan autisme,maar toch Maarten dat kleine mensje dat je nog maar was, je zal altijd in men gedachten blijven.Ik hou van je Maarten.Kusjes mama xxx.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.