7e miskraam

by soph
(rotterdam)

Met nog maar de leeftijd van 25 heb ik al 7 miskramen gehad en ben nog steeds ongewenst kinderloos. Ik had nooit kunnen dromen dat het mijn leven over zou nemen.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.