60+ kinderloos

by Lya Wolters
(Almere Buiten)

Ooit was ik zwanger,ik mocht er maar drie maanden van genieten. Ook ik verloor mijn kind en kon nog wel zwanger worden, zeiden ze. Ik ben helaas nooit meer zwanger geworden. Nu ben ik inmiddels 60 en mis toch wel kleinkinderen. Mensen zeggen tegen mij, dat ik toch andere dingen heb gedaan, wat ik niet kon doen als ik wel kinderen had gehad. Maar toch blijft dan toch het volgende, dat ik ook kleinkinderen moet missen en daar staan ze niet bij stil. Mijn man heeft er vrede mee, maar ik heb er toch nog wel af en toe last van.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.