3e Miskraam op komst!

by misss
(...)

januari 2011, Mijn eerste zwangerschap brak af na 9 weken! April2011 na 13 weken brak opnieuw mijn 2e zwangerschap af! En gister 12 Januari om half 10 een echo en wat kregen we te horen grootte van het vruchtje is goed! Maar.... Het hartje is vandaag of gister gestopt!!!! De moed zakt me in mijn schoenen..

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.