22 december

by Yvon
(Nederland)

Lief klein ding,
Het is 22 december 2012 al weer 15 jaar geleden dat ik voor controle naar het ziekenhuis ging en daar te horen kreeg dat je hartje niet meer klopte, met 3,5 maand.

Omdat me lichaam jou niet afstootte moest ik schoon gemaakt worden, een dag voor de kerst.

Wat voelde ik me verdrietig en leeg, waarom moest dit ons overkomen? Zoveel vragen en geen antwoorden.

Maar gelukkig 1,5 jaar later werd ik weer zwanger en ik was uitgerekend op 26 december. Maar zolang wilde dit kindje niet wachten, want precies 2 jaar na het horen van jouw verlies, kreeg ik een zoon op 22 december 1999.

Nu word hij 13 jaar, maar deze dag blijft altijd een dag met een lach en een traan...

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.