Dag lief kindje♥♡♥♡

by Mijn kind
(Wageningen)

Ik moest gisteren naar de dokter omdat ik veel bloed ben verloren.
Toen ik daar aan kwam bleek dus dat ik een miskraam heb gehad. Ik wist zelf niet eens dat ik zwanger was, die klap kwam dus hard aan.
Het was nog geen 2 weken oud. Voel me best schuldig omdat ik het door de wc heb gespoeld en ik niet wist dat het een eitje was.
Het blijft me altijd bij en in onze hart...

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Wondertjes.